Zarobki w Niemczech 2018

Zawsze duże pozostają jednak różnice w płacach. Co czwarty pracownik ma miesięcznie maksymalnie 1600 euro. Szczególnie niskie zyski są w częściach sprzątania pałaców i pomieszczeń, mięsnej także w gastronomii. Nieporównywalne są one ze wysoko większymi płacami w sektorze, zwłaszcza w sferze chemicznej, metalowej i IT.