Zarobki 2023 – minimalna płaca za pracę w Niemczech

Mindestlohn to niemieckie słowo oznaczające minimalną stawkę godzinową. Jest to kwota, którą pracodawca jest zobowiązany do zapłacenia swoim pracownikom za każdą godzinę pracy. Minimalna stawka godzinowa jest ustalana przez prawo i różni się w zależności od branży oraz od wieku pracownika. W Niemczech istnieje obowiązek płacenia minimalnej stawki godzinowej, aby zapewnić pracownikom odpowiedni poziom życia […]

Loading

Zarobki w Niemczech 2018

Zawsze duże pozostają jednak różnice w płacach. Co czwarty pracownik ma miesięcznie maksymalnie 1600 euro. Szczególnie niskie zyski są w częściach sprzątania pałaców i pomieszczeń, mięsnej także w gastronomii. Nieporównywalne są one ze wysoko większymi płacami w sektorze, zwłaszcza w sferze chemicznej, metalowej i IT.

Loading