Związek Polaków w Niemczech

W 1922 roku założony został Związek Polaków w Niemczech, którego zadaniem jest reprezentacja prawna Polaków oraz obywateli niemieckich polskiego pochodzenia wobec władz tego państwa.

Historia Związku

Pierwsza siedziba Związku Polaków w Niemczech mieściła się w nieruchomości w Berlinie pod adresem Potsdamerstraße 118b, Berlin W35. Obecnie jednak siedziba znajduje się w mieście Bochum. Już 6 marca 1938 r. (podczas I Kongresu Związku Polaków w Niemczech) uchwalono Pięć prawd Polaka, na których opierała się cała działalność związku. Były to:
– Prawda pierwsza: Jesteśmy Polakami.
– Prawda druga: Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci.
– Prawda trzecia: Polak Polakowi bratem.
– Prawda czwarta: Co dzień Polak Narodowi służy.
– Prawda piąta: Polska Matką naszą – nie wolno mówić o Matce źle.

Druga wojna światowa

Odkąd zaczęła się II wojna światowa, członkowie Związku Polaków w Niemczech byli aresztowani. Na podstawie rozporządzenia z 27 lutego 1940 r. (wydanego przez Radę Ministrów dla obrony III Rzeszy) związek zdelegalizowano i skonfiskowano jego majątek. Niektórych działaczy zamknięto w obozach koncentracyjnych, a innych rozstrzelano. To jednak nie zniechęciło Polaków, którzy po wojnie wznowili działalność.

Symbol związku

Od 1933 roku symbolem związku jest rodło zaprojektowane przez artystkę Janinę Kłopocką (polską artystkę, której większość prac uległa zniszczeniu w trakcie Powstania Warszawskiego).

Działalność związku

Związek zajmowała się również ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego oraz odnotowywaniem przestępstw popełnionych przeciwko członkom mniejszości polskiej. Dzięki temu łatwiej można było im później pomóc.

Wśród znanych działaczy Związku Polaków w Niemczech byli między innymi Edmund Osmańczyk (w latach 30. kierował Centralą Prasową Związku Polaków w Niemczech) i Jan Kaczmarek (dr prawa i ekonomii).

Loading

Dodaj komentarz